نویسنده = احسان مختاری
عوامل همبستگی ملی در زمان شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه‌های اجتماعی

دوره 1، 3-4، اسفند 1398، صفحه 107-132

احسان مختاری؛ حسین زارعی؛ رضا جلالی