راهنمای نویسندگان

نویسنده محترم

ضمن تشکر از همکاری حضرتعالی با فصلنامه «مطالعات دینی رسانه»، خواهشمند است در هنگام ارسال مقاله به موارد زیر توجه فرمایید:

 

راهنمای تنظیم مقاله‌:

  • عنوان مقاله به همراه چکیده و کلیدواژه‌های فارسی در صفحه اول آورده شود.
  • مشخصات نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن، نشانی الکتررونیکی و وابستگی سازمانی) به فارسی و انگلیسی نوشته شود.
  • چکیده­‌های فارسی و انگلیسی، ساختار یافته و دارای چهار بخش (هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه­گیری) و بین 150 تا 250 کلمه و کلیدواژه‌ها بین ۳ تا ۷ کلمه باشد.

توجه: مقاله حداکثر 20صفحه A4 باشد و در 23 سطر تنظیم شود.

1. مقالات ارسالی با رویکرد پژوهشی، در 5 بخش: مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع تنظیم شود.

-         بیان مسئله، هدف و ضرورت پژوهش، پیشینه و یا مبانی و چارچوب نظری، فرضییه­ ها و/یا پرسش­ های پژوهش در مقدمه آورده شود.

-         روش تحقیق، جامعه، نمونه و شیوه ‌نمونه‌گیری، ابزار گردآوری و شیوه­های تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش روش‌شناسی پژوهش آورده شود.

-         یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری.

-         منابع.

2. مقالات با رویکرد مروری در چهار بخش: مقدمه، بدنه اصلی مقاله، نتیجه گیری و منابع تنظیم شود.

 

قلم­ ها: در تنظیم مقاله برای بخش های مختلف از قلم­ های زیر استفاده شود:

 

موضوع

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله فارسی

Bold15

B Zar

اسامی نویسندگان فارسی

Bold12

B compset

متن

13نازک

B Zar

سرصفحه

Bold14

B Zar

عناوین فرعی مقاله

Bold13

B Zar

پانویس فارسی

10 نازک

B Zar

پانویس لاتین

10 نازک

Times NewRoman

عناوین جداول، نمودارها وشکل‌ها

Bold11

B Zar

متن جداول

11 نازک

B Zar

منابع فارسی

13 نازک

B Zar

منابع لاتین

11 نازک

Times NewRoman

 

چکیده‌های فارسی

موضوع

اندازه

نوع قلم

واژۀ چکیده

Bold14, Italic

B Zar

متن چکیده

11نازک

B Zar

عناوین چکیده

Bold12

B Zar

چکیده­‌های انگلیسی

موضوع

اندازه

نوع قلم

واژۀ Abstract

Bold11, Italic

Times NewRoman

عنوان مقاله انگلیسی

Bold14

Times NewRoman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times NewRoman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times NewRoman

عناوین چکیده

Bold12

Times NewRoman

 

نکته:  برای دریافت فایل خام ساختار مقالات پژوهشی اینجا کلیک کنید

 

شیوه استناد­دهی:

نحوه لازم است در انتهای مقاله فهرست کاملی از منابع و مآخذ مورد استفاده، ارائه گردد. فهرست منابع بر اساس حروف الفبا مرتب و شماره‌گذاری شود. در ادامه در خصوص استنادات درون‌متنی و انتهای متن نکاتی ارائه می‌شود:

نکته: کلیه استنادات و ارجاعات مقاله باید به صورت درون‌متنی باشد و از ارجاعات زیرنویس خودداری گردد.

الف. استناد درون‌ متن

برای استناد درون‌متنی، به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، سال انتشار، دو نقطه، شماره صفحه (در داخل پرانتز) ذکر می­شود.

الف. استناد درون‌ متن

 

-         برای استناد درون‌متنی، به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، سال انتشار، ویرگول، شماره صفحه (در داخل پرانتز) ذکر می­شود.

        مثال برای منابع تک‌نویسنده: (معتمدنژاد، 1388: 45)

مثال برای منابع تا سه نویسنده: (معتمدنژاد و منصفی، 1372: 78)

مثال برای منابع بیش از نویسنده: (محسنی و دیگران، 1393: 54)

در صورت استفاده از صفحات متوالی یک منبع: (معتمدنژاد، 1388: 45 - 46)

در صورت استفاده از یک منبع به صورت متوالی: (همان: 15-17)

 

 

-         برای استناد درون‌متنی به مقاله، همانند کتاب عمل گردد و تنها تفاوت آنها با یکدیگر در ذکر شماره صفحه است که در استناد درون متنی مقاله نیازی به ذکر شماره صفحه نیست.

 

 

 

تذکر:‌ در داخل متن مقاله از آوردن کلمات لاتین پرهیز شود. پدیدآورندگان منابع لاتین نیز حتماً باید آوانویسی فارسی شده و لاتین آن به صورت زیرنویس ذکر شود، مانند (چامسکی[1]، 2006: 45)

 

-         در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی می­شوند، نیازی به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ انتشار اثر کفایت می­کند.

مثال: (زرشناس، 1391).

-         در صورتی‌که منبع مورد استفاده تاریخ انتشار نداشته باشد، از کلمه «بی‌تا» استفاده می­شود.

مثال: (مهدی­زاده، بی‌تا: 83).

-         اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود، اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.

مثال: (معتمدنژاد، 1389: 39؛ عابدی و دیگران، 1365: 49).

-         برای کتاب‌هایی که به فارسی ترجمه شده­اند، نام مترجم به عنوان استناد درون‌متنی ذکر نمی­شود و فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

مثال: (میلرسون، 1379: 79).

-         برای کتابهای بدون نویسنده،‌ عنوان کتاب به جای نویسنده ذکر می‌گردد.

مثال: (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1379: 79) یا (نقشه جامع علمی کشور، 1393)

-         مطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مبادله می­شود، نام و نام خانوادگی شخص و تاریخ دقیق ارتباط ذکر می‌شود (اینگونه مطالب در فهرست منابع پایانی درج نخواهد شد؛ زیرا این منابع غیرقابل بازیابی توسط سایر افراد هستند).

مثال: مسعود کوثری (ارتباط شخصی، 3 آبان، 1390)

 

ب. تنظیم منابع پایانی

برای استناددهی به کتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زیر عمل شود:

کتاب (یک نویسنده):

مثال فارسی: سعید، ادوارد (1379). اسلام رسانه‌ها. ترجمه اکبر افسری. تهران: توس.

مثال انگلیسی:

Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

 

کتاب (بیش از یک نویسنده):

مثال فارسی: کوکبی، احمد؛ رضایی، سعید؛ محمدی، مهدی (1390). درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه. تهران: انتشارات چاپار.

 

 مثال انگلیسی:

  Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program:

Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society.
 

 

کتاب بدون نویسنده:

مثال فارسی: صد سال، صد تصویر (1377). بی‌جا: بی‌نا.

مثال انگلیسی:

Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

 

3) استناد به پایان‌نامه و طرح پژوهشی

پایان‌نامه:

مثال:

ذوقدار مقدم، رضا (1381). نقش نماهای گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسی معاصر. پایان‌نامه دکتری. گروه ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

طرح پژوهشی:

مثال:

عموزاده، محمد (1387). مبانی نظری میان رشته‌ای­ها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از دانشگاه‌های معتبر جهان. طرح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.

4) استناد به مقالات

الف. استفاده از مقاله‌ای در کتاب مجموعه مقالات:

مثال فارسی:

سبیلان اردستانی، حسن (1390). نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی. چاپ شده در: محمد سلطانی‌فر (ناظر) مجموعه مقالات رسانه و مدیریت بحران (صص.121-153). تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

مثال انگلیسی:

Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley.

 

ب. استناد به مقالات مجلات و نشریات

- مقاله با یک نویسنده:

مثال فارسی:

سامانیان، مصیب (1378). تحلیل رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دانشکده صدا و سیما. فصلنامه رسانه، 2(38)، 100-99

 

مثال انگلیسی:

Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63

- مقاله با دو نویسنده:

حری، عباس؛ شاهبداغی، اعظم (1383). استناد در آثار علمی: چاله­ها و چالش‌ها. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 34‌ (2)، 65-96.

5) استناد به منابع اینترنتی

-      مقالات اینترنتی:

زرشناس، شهریار. (1391). تأملی در ماهیت رسانه‌ تصویری در دوران گذار. دسترسی در 15/06/1394 از وبسایت: http://rajanews.com/detail.asp?id=131594

-      یادداشت وبلاگ:

شکرالهی، سیدرضا (1389). چند و چون تاثیرپذیری حافظ از مولانا [یادداشت وبلاگ]. دسترسی در 24/08/1394 از: http://www.khabgard.com/?id=1192234207

 

-      مدخل ویکی:

ویکی­ها، صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی می‌تواند نسبت به ویرایش محتوای آنها در صورت دارا بودن شناسه کاربری و کلمه عبور، اقدام نماید. در صورتی‌که تاریخ انتشار مطلب مشخص نبود، در منابع انگلیسی از (n.d) به معنی بدون تاریخ و در مورد منابع فارسی از (بی‌تا) استفاده می‌شود.

تلویزیون (بی‌تا). دسترسی در 15/11/1394 از وبسایت:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

 

6) مشخصات منبع ثانوی:

در صورتی که در مقاله از مطلبی در منبعی خاص استفاده می‌کنیم که آن نیز از منبع دیگری نقل نموده است، علاوه بر اینکه در منابع پایانی فقط ذکر منبعی که ما مراجعه کرده‌ایم، کافی است، در ارجاع درون‌متن نیز به شکل زیر عمل می‌کنیم:

(عموزاده، 1383، 25 به نقل از چامسکی، 1996).

نکته1: استفاده از نام خانوادگی نویسنده بصورت (حق‌شناس، الف1377) و یا (حق‌شناس، ب1377) مواقعی انجام می‌گیرد که چند اثر یک نویسنده در یک سال انتشار یافته باشد.

نکته2: ضروری است مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شد، در فهرست منابع آورده شود.

[1]. Chamsky