اهداف و چشم انداز

 

توجه به مبادی معرفتی علوم، موضوعی است که در جهت گیری های نظری و عملی علوم انسانی اهمیت زیادی دارد. در مباحث ارتباطات و رسانه های جمعی با نظریه ها و الگوهای عملی مواجه هستیم که با شاخه های مختلف علوم انسانی و ابزارها و فن آوری های پیشرفته پیونده خورده است. به این جهت تبیین نسبت به این علوم با اندیشه اسلامی کار لازم و دشواری است. نکته اساسی و تعیین کننده این است که انسان شناسی در علوم انسانی غرب طی دوره های اخیر، تا حد زیادی از مبانی معرفتی بر وحی فاصله گرفته و به این سبب تفکر درباره انسان و مطالعات علوم انسانی به شناخت از طریق مشاهدات حسی تقلیل یافته است.

فصلنامه مطالعات دینی رسانه، با صاحب امتیازی سازمان صداوسیما و با هدف انتشار نتایج پژوهش ها در حوزه های مرتبط با دین و رسانه شروع به کار نموده است و در سایت نشریه بخش درباره نشریه محورها و اولویت‌های اصلی بیان شده است.

مخاطبان فصلنامه را اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و پژوهشگران رشته های مرتبط تشکیل می دهند. فصلنامه مطالعات دینی رسانه با توجه به دامنه موضوعی یاد شده، گزارش پژوهش های اصیل را در قالب مقاله های پژوهشی به زبان فارسی منتشر می سازد.

جهت­گیری­های