اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات دینی رسانه

هیئت تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران استقبال می ‌کند. اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه نشریه و سایر عوامل فعال کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می شود. پژوهشگرانی که مایلند مقاله‌هایشان در این نشریه انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجّه فرمایند:

 اصول مربوط به نویسندگان محترم

1-  مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2-  در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

3-  مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم)

4-  نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

5-  فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

6-  نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند. سردبیر نشریه می­ تواند در هر مرحله­ ای از بررسی مقاله، از نویسنده مسئول مقاله درخواست ارائه داده­ ها خام کند.

7-  نویسندگانی که در تاریخ های تعیین شده، جهت اصلاحات مقاله خود اقدام نکنند به منظور انصراف از مقاله است و عواقب بعدی آن متحمل نویسنده مسئول مقاله می باشد.

8- مقاله هایی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن ها مشاهده می شود از ادامه روند داوری و ... خارج می شود.

9- فقط مقاله هایی که در حوزه های اصلی و فرعی و در چارچوب محتوایی (در قسمت درباره نشریه ذکر شده) و ساختاری فصلنامه نوشته باشند در فرآیند داوری و چاپ قرار می گیرند.

 

اصول مربوط به داوران محترم

1- داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

ب) داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

2- داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

3- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

4-  مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

5- داوران باید سرعت عمل لازم را در طی مراحل داوری داشته باشند.