عوامل همبستگی ملی در زمان شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل همبستگی ملی در زمان شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه‌های اجتماعی است.
روش: در نوشتار حاضر با استفاده از نظریات موجود در حوزه همبستگی ملی و مولفه‌های استخراج شده در پست‌ها و صفحات، به شیوه کدگذاری کیفی به تحلیل صفحات در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته شده است. بر این اساس به شیوه هدفمند تعداد ۲۹ پست به عنوان نمونه بر اساس اصل کفایت نظری از پست‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل ۱- هویت و ارزش‌های ملی‌‌، ۲-ارزش‌های اخلاقی‌‌، ۳- مردمی بودن و ۴- شناخت دشمن به عنوان عوامل همبستگی ملی در زمان شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه‌های اجتماعی شناسایی شدند. که به ترتیب مفاهیم ذیلِ هویت و ارزش‌های ملی و مردمی بودن توانسته‌اند بیش از بقیه بر نوع کاربران و در پی آن همبستگی ملی در آن بازه زمانی مورد بررسی تاثیر گذار باشند.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت این عوامل می‌توانند خط مشی بسیاری از مسئولان نظام جمهوری اسلامی قرار گیرند تا در بزنگاه‌های حساس از توان و حضور حداکثری بهره برد. لذا متولیان امر بایست با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده در تمام زمینه‌ها و تمرکز بر مقوله‌های یافت شده‌‌، موجب ایجاد همبستگی ملی در مناسبات و اتفاقات ملی و مذهبی شوند و در این حوزه شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند.

کلیدواژه‌ها