میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی»

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم.

2 دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

3 دکترای فرهنگ و ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف از پژوهش، دست­یابی به شناخت دقیق و منطقی مسائل مورد تحقیق است و مرزی که تحقیق علمی را از غیرعلمی یا علم را از شبه‌علم متمایز می‌کند، روش­مندی تحقیق است. برخی پژوهشگران، روش و روش‌شناسی را علمی مستقل می‌دانند و برخی دیگر، روش‌ها را تکنیک یا ابزار در علوم دیگر به شمار می‌آورند. به هر حال، روش همانند نقشۀ جغرافیایی یک شهر، نمودار وضعیت‌ها یا موقعیت‌های مختلف آن شهر است و رابطه آنها را با یکدیگر نشان می‌دهد.
دانشکده صدا و سیما قم از نیمه دوم سال گذشته، به منظور ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان در زمینۀ روش‌های تحقیق و پژوهش، نشست‌ها و کارگاه‌های گوناگونی با حضور استادان برجسته این حوزه برگزار کرده است. چنانکه پیداست، یکی از ضعف‌های پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی، بی‌توجهی به روش‌مندی تحقیق و در نتیجه کم‌اعتباری نتایج و یافته‌های حاصل از آن است. بدین سبب و برای رفع این کاستی‌ها و نیز جریان‌سازی و جلب توجه دانشجویان و پژوهشگران دین و رسانه به این بخش از تحقیق و در ادامه مباحثی که در کارگاه‌های پیش‌گفته تببین شده است، میزگردی با محوریت ملاحظات روش­شناختی در پایان‌نامه‌های دانشجویی با رویکرد دینی، برگزار شد که در این بخش، مشروح آن را آورده‌ایم.