تحلیل شخصیت‌های زن مکمل ضدقهرمان در سریال مختارنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده‌ دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران

2 استادیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

هدف: تبیین برساخت شخصیت‌های زن مکمل ضدقهرمان در سریال تاریخی مختارنامه به کارگردانی داوود میرباقری.
روش: این ‌تحقیق ابتدا باگردآوری مطالب به‌شیوۀ کتابخآن‌های، سطوح سه‌گانه کشمکش را مورد بررسی قرارمی‌دهد. سپس ویژگی شخصیت‌های زن مکمل ضدقهرمان را از طریق مشاهده و واکاوی سریال‌ با رویکرد تحلیل محتوای کیفی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
یافته‌ها: درام‌نویس، خالق اصلی بسیاری ازکشمکش وبحرآن‌ها را یک زن قرارداده است. عنصر حیاتی‌کشمکش، نقش بسیار مهمی در پیدایش بحران و ایجاد تعلیق دارد. درام‌‌‌پرداز با قرار دادن چند ویژگی برای شخصیت‌های زن ضدقهرمان، کاراکترهای شاخص و اثرگذاری ساخته است که کُنش آن‌ها سبب واکنش قهرمان می‌شود و یا کُنش ‌آن‌ها، کاراکترضدقهرمان را علیه قهرمان به کُنش وا می‌دارد. درام‌نویس با خلق کشمکش درونی از حیث ذهن در شخصیت زن مکمل ضدقهرمان، و انتقال این کشمکش به کاراکتر مرد ضدقهرمان، سبب ایجاد کشمکش‌های فردی، فرافردی و بحران می‌‌شود که این موضوع پیشبرد داستان را در پی دارد.
نتیجه‌گیری: ریشه بسیاری از رخدادها توسط شخصیت‌های زن مکمل ضدقهرمان پی‌ریزی می‌شود. درنتیجه داستان جریان می‌یابد. کاراکتر زن مکمل ضدقهرمان، شخصیت ضدقهرمان را برای رویارویی با قهرمان راسخ‌تر می‌کند که حاصل آن، درگیری، کنش و واکنش های قابل توجه است. قابل ذکر است با وجود نتایج بسیار مثبت آفرینش این شخصیت‌‌ها در پیشبرد درام، دارای نقاط ضعفی نیز هستند. با گسترش نقاط قوت و کاستن نقاط ضعف این شخصیت‌ها، می‌توان شخصیت‌هایی کنشگر، جذاب و غیرقابل‌پیش‌بینی خلق نمود که دارای جذابیت‌های نمایشی متفاوتی نسبت به شخصیت‌های قبل بوده و در پیشبرد درام بسیار موثرتر باشند.

کلیدواژه‌ها