مطالعه الگوی مطلوب تولید پادکست رادیویی برای ترویج سبک زندگی اسلامی (مطالعه موردی پادکست‌های سبک زندگی در رادیو جوان، پادکست‌های شخصی ایرانی و پادکست وان استرالیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه صدا و سیما

2 هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ارائۀ الگوی مطلوبِ تولید پادکست رادیویی را برای ترویج سبک زندگی اسلامی به‌عنوان هدف مدنظر قرار داده است.
روش‌: این پژوهش با روش اسنادی و مطالعه موردی انجام گرفته است. جامعه آماریِ آن، پادکست‌های سبک زندگی در رادیو جوان، پادکست‌های شخصیِ ایرانی و پادکست وان استرالیا است که بیست پادکست به‌عنوان حجم نمونۀ پژوهش به‌صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که ازنظر محتوا، برنامه‌های رادیو جوان کمتر با نیازهای جوانان تناسب دارند و برخی از موضوعات سبک زندگی در آن مورد توجه قرار نگرفته‌ و همچنین از منظر قالب نیز پادکست‌های منتشرشده، کیفیت مطلوبی ندارند؛ اما پادکست وان استرالیا، پادکست‌های متنوعی را با موضوع سبک زندگی تولید می‌کند و قالب آن‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: توجه به تنوع موضوعی، بهره‌گیری از ظرفیت داستان‌پردازی و روایت در تولیدات رسانه‌ای، فراهم‌ساختن فرصت تولید تعاملی و استفاده از تولیدات کاربران در برنامه‌های سبک زندگی و انتشار بر بستر رسانه‌های اجتماعی ازجمله مؤلفه‌های مهم در الگوی مطلوب تولید پادکست سبک زندگی به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها