بررسی انتقادی بازنمایی روابط خانوادگی در سریال تلویزیونی پایتخت 6 بر اساس آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قم، ایران .

2 علوم ارتباطات، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قم، ایران

چکیده

 هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی روابط خانوادگی در سریال تلویزیونی پایتخت 6 بر اساس اخلاق و آموزه‌های اسلامی است.
 روش: این پژوهش از شیوه­ی اسنادی و کتابخانه‌‌ای برای ارائه اصول اخلاقی در حوزه روابط خانوادگی بهره گرفته است و پس از آن با روش تحلیل نشانه‌شناسی بر اساس نشانه‌شناسی جان فیسک، محورهای اخلاقی مرتبط با روابط خانوادگی در این سریال را با شیوه‌ی کیفی و از نوع کاربردی بررسی کرده است.
یافته‌ها: یافته­ها در بردارنده نتایج بررسی انتقادی سکانس‌ها در سریال پایتخت 6 و اصول اخلاقی در حوزه روابط خانواده است. پژوهش در پی آن است که نکات و مولفه‌های مثبت و منفی را به کمک 11 محور اخلاقی به ‌همراه مصادیق، مورد تشریح و تبیین قرار دهد. محورها شامل: خوش­رویی و خوش­رفتاری، مودت، رحمت و مهربانی، شکیبایی و بردباری، عفو و گذشت، مدارا و حسن خلق، تفاهم و همدلی، احترام و توجه طرفینی، حق‌مداری، تأمین نیازها، سپاسگزاری و پرهیز از منت‌گذاشتن و اصل خوش­گفتاری می‌باشد. یافته‌ها منطبق با مبانی و مستندات قرآنی و روایی جمع­آوری و تحلیل گردیده است که بیان ماحصل آن، ‌تر‌سیمی از پارامترهای متناسب و شاخص‌های رفتاری مطلوب در خانواده را ارائه خواهد داد.
 نتیجه‌گیری: با پایبندی و رعایت اصول اخلاقی میان همسران و فرزندان، ‌تر‌بیت صحیح نسل جوان در کانون خانواده به‌خوبی شکل خواهد گرفت، همچنین لازم است پژوهشی جامع درباره تطبیق فرهنگ بومی با آموزه‌های دینی در سبک روابط خانواده‌ها صورت گیرد تا به مدیریت هرچه بهتر در خانواده بینجامد.

کلیدواژه‌ها