ظرفیت ها و چالش های نمایش عروسکی در بازنمایی زندگی پیشوایان دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صداوسیما، قم، ایران،

2 استادیار، دانشکده دین و رسانه، دانشکده صدا و سیما، قم ایران

چکیده

 چکیده:
هدف: هدف این مقاله، بررسی ظرفیت­ها و چالش­های نمایش عروسکی برای بازنمایی از زندگی پیشوایان دینی است.
روش: جمع­آوری اطلاعات به‌صورت ترکیبی (مصاحبه – کتاب­خانه­ای) و شیوه­ تحلیل نیز به‌صورت کیفی (توصیفی- تبیینی) است.
یافته­ها: ابتدا به «خیال­انگیزی» و «منحصربه‌فرد بودن» به‌عنوان دو ظرفیت ویژه، و نیز «تابوها» به‌عنوان مهم­ترین چالش می­رسیم. سپس در ادامه برای حل این چالش، «نظر دین درباره نمایش عروسکی»، «هتک» و «تحریف» پیشوایان دینی؛ و هم­چنین «نظر دین درباره­ی بازنمایی زندگی پیشوایان دینی در نمایش عروسکی» مورد بررسی قرار گرفته، و در ادامه قاعده­ای کلی برای حل این مشکل معرفی می­کنیم.
نتیجه­ گیری: نمایش عروسکی هیچ تقابلی با مفاهیم دینی اسلامی نداشته؛ و بالعکس، ظرفیتی ویژه برای پرداختن به زندگی پیشوایان این دین است. البته این امر چالش­هایی پیشِ‌روی خود می­بیند که غیرقابل حل نیستند. برای حل مهم­ترین آن­ها (که تابوها هستند) فرمولی پیشنهاد می­شود: اینکه در مرحله­ی اول هنرمند (در مورد محتوا یا تصویر) ادعای واقعیت ننماید و اقتباس بودن اثرش را اذعان کند. دوم اینکه مراقب باشد در اثر اقتباسی خود، نسبت به پیشوایان دینی هتک و توهین صورت نگیرد. در این صورت است که می­تواند ادعا کند از امور ممنوعه­ی شرع (حرام) تخطی نکرده، و اثر هنری او، فاقد ایراد دینی است.

کلیدواژه‌ها