امکانات مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صدا و سیما، دانشکده دین و رسانه، رشته ی تولید سیما

2 استاد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

چکیده
هدف: مستند بازسازی دارای گونه‌های مختلفی بوده که هر نوع آن در بازسازی واقعیت و میزان تأثیری‌پذیری از آن، حدود متفاوتی دارد. در این پژوهش امکانات هر یک از انواع مستند بازسازی را در بازسازی سیره علمای دین، بیان نموده‌ایم.
روش‌شناسی پژوهش: از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات فیلم‌ها، داده‌های به دست آمده با روش تحلیل کیفی با رویکرد توصیفی تبیین می‌گردند.
یافته‌ها: در بخش امکانات روایی، سیره علمای دین می‌تواند در انواع گونه‌های مستندهای بازسازی ازجمله، مستند بازسازی از مواد اسنادی (آرشیوی)، مستند درام، درام مستند و مستند انیمیشن به‌عنوان موضوع مورد استناد قرار گیرد. ویژگی‌های میزانسن، تصویرفتوگرافیک، تدوین و صدا را در امکانات بیانی مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای دین بررسی کردیم.
نتیجه‌گیری: مستند بازسازی در صورتی می‌تواند در عین وفاداری به واقعیت، اثری تأثیرگذار را خلق کند که مستندساز، شناخت کافی به ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی این بزرگان و دوره ی زیستشان و علم کافی به دین مبین اسلام و همچنین شناخت هنرهای اسلامی را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها