راهکارهای ترویج سواد رسانه ای از طریق رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 هیئت علمی

چکیده

هدف: در جوامع کنونی، آموزش سواد رسانه‌ای به‌عنوان دانش و مهارت افراد در استفاده آگاهانه از رسانه‌ها ضروری است. از سویی در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی با توجه به کارکردهایی که دارد می‌تواند نقش مؤثری در زمینه آموزش همگانی داشته باشد. ازاین‌رو در تحقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای ترویج سواد رسانه‌ای از طریق رسانه ملی تعریف ‌شده است.
روش: محقق با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان، به جمع‌آوری یافته‌ها پرداخته است.
یافته‌ها: یافته‌های به ‌دست ‌آمده حول پنج محور ظرفیت‌ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر سیاست‌ها، راهکارهای مبتنی بر آموزش‌ها و نقش‌های کلیدی سازمانی دسته‌بندی ‌شده است.
نتیجه‌گیری: نتیجه تحقیق در چهار بخش کلی ظرفیت­ها، موانع، راهکارها و نقش­های کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 30 راهکار شناسایی شده که از جمله آن­ها عبارت است از: تعیین چشم‌انداز سواد رسانه‌ای، تنظیم دستورالعمل تهیه‌کنندگان، تولید برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بهره­گیری از قالب سرگرم­آموزی جهت انتقال مفاهیم سواد رسانه‌ای، تولید مخاطب تحلیل­گر، پرسش­گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده‌بندی سنی و القاء رژیم مصرف رسانه‌ای، جریان­سازی سواد رسانه‌ای، آموزش منابع انسانی، الگوبرداری و طراحی الگوی بومی سواد رسانه‌ای، ارائه آموزش‌های صریح و ضمنی سواد رسانه­ای، آموزش مهارت‌های سواد رسانه­ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنگاری.

کلیدواژه‌ها