بازتاب آموزه توحید در سریال‌ یوسف پیامبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده صدا و سیما قم

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر نشان دادن چگونگی بازتاب آموزه‌های توحیدی در سریال یوسف پیامبر است.
روش: این پژوهش با استفاده از روش نشانه‌شناسی پیرس و با توجه به مؤلفه‌های توحیدی از منظر علامه طباطبایی به چگونگی بازتاب آموزه توحید در سریال‌ یوسف پیامبر می‌پردازد.
یافته‌ها: در سریال یوسف پیامبر سکانس‌هایی که با مؤلفه‌های توحیدی همراه بوده، مورد توجه قرار گرفته و دلالت آن مشخص شده، مثل سکانس‌های درگیری یعقوب و یوسف پیامبر با کاهنان، سکانس‌های ارتباط با غیب، سکانس‌های ابتلاء و یا سکانس‌هایی که به ادب حضور و عشق پرداخته شده و عناصری مثل صحنه، وسایل‌صحنه، نورپردازی‌ها، دوربین، بازیگر، صداها، دیالوگ‌ها، موسیقی و ترکیب‌بندی‌هایی که با ارتباط با هم یک جریان توحیدی را به تصویر کشیدند، چگونگی دلالت‌های آن‌ها برای بیان بازتاب امر توحیدی به‌وسیله نشانه‌شناسی تبیین شده و مشخص گردیده که نشانه‌ها در تعامل با هم به‌صورت یک زنجیره می‌توانند توحید را بازتاب دهند.
نتیجه‌گیری: توحید در سریال حضرت یوسف در مؤلفه‌های توحیدی، عشق، ادب، دستگیری از دیگران، صبر در ابتلائات، درگیری حق و باطل، مناجات و دعا و ارتباط با غیب بازتاب یافته که در مواردی موفق به این امر بوده است، اما در مواردی هم اتصال مضمون به مبدأ با نارسایی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌ها