نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در تحقق فرهنگ ایثار و مقاومت (با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب و زندگی شهید سلیمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قم، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش پاسخ به دو سوال است: اولاً رسانه های جمعی چگونه می توانند فرهنگ ایثار و مقاومت را گسترش دهند؟ ثانیاً شخصیت شهید سلیمانی چه نقشی در فرهنگ سازی (ایثار و مقاومت) در جامعه دارد؟
روش: برای پاسخ به این سوالات، مقولات مورد نظر از درون مصاحبه ها استخراج شده و از طریق توصیف و تحلیل انتظام مفهومی یافته اند.
یافته‌ها: نتایج نشان میدهد رسانه تلویزیون با تاکید مفاهیمی چون بالا بردن ایمان عمومی، بازنمایی محور مقاومت، وحدت گرایی، بازتولید ادبیات ایثار و مقاومت، قداست بخشی به فرهنگ ایثار و مقاومت، همدلی و برانگیختن عواطف انسانی و اسطوره سازی از شخصیتهای ملی و میهنی و به کارگیری آداب و رسوم غنی فرهنگ ایران در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی می تواند موثر باشد.
نتیجه‌گیری: استفاده از ظرفیت های شخصیت های برجسته معاصر همچون شهید سلیمانی و ارائه و ترویج مکتب سلیمانی میتواند در فرهنگسازی برای همه افراد به ویژه نسل هایی که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده اند در گام دوم انقلاب کاربردی و تاثیرگذار باشد. با این حال آگاهی بخشی و اطلاع رسانی همچنان از کاربردیترین کارکردهای رسانه برای ارتقاء فرهنگ سازی در جامعه است.

کلیدواژه‌ها