نشانه‌شناسی و نمادشناسی شخصیت شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد شخصیتی و رفتاری حاج قاسم سلیمانی با توجه به شاخص‌های فرماندهی و شناسایی ابعاد وجودیشان از طریق سیمای جمهوری اسلامی از منظرصاحب‌نظران حوزه علوم رفتاری پرداخته شده است.
روش: این پژوهش به صورت مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته و مطالعه کیفی در مورد ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری سردار حاج قاسم سلیمانی با استناد به کلیپ‌های سازمان صدا و سیمای کشور و اظهار نظرات مخاطبان و همچنین 11 نفر از صاحب نظران حوزه‌‌ی روانشناسی و علوم رفتاری که عضو سازمان نظام روانشناسی کشور هستند (6 زن و5 مرد)، با میانگین سنی 5/38 و با مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری گرد آوری شده است.
یافته‌ها: شاخص‌های شناسایی شده در دو محور فردی و اجتماعی به ترتیب اولویت شامل: فردی: خدا محوری تعبد و اخلاص، اخلاقی بودن، شجاعت، روحیه مقاومت، ولایت مداری، شهادت طلبی، گذشت و ایثار، فروتنی و ساده زیستی، شخصیت فوق العاده تأثیرگذار (کاریزماتیک)، اعتماد به نفس، مثبت اندیشی،چابکی، هوش هیجانی بالا ،سازماندهی رفتاری مناسب. اجتماعی: فرامرزی بودن و روحیه همدلی داشتن، مردمی بودن و فارغ از هر جناح سیاسی بودن، شوخ طبعی، قابل قبول و قابل احترام بودنِ جمعی، مهارت مذاکره و دستگیری از نیازمندان
نتیجه‌گیری: شناسایی ابعاد شخصیتی افراد بزرگی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برای جامعه‌ی اسلامی ایران جزو موارد مهم و ضروری می‌باشد و باید با حفظ و آموزش چنین ویژگی‌های ارزشمندی به نسل های آینده‌ی سرزمین عزیزمان ایران کوشا بود. تولید محتوا در این خصوص می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر افراد جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها