مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، خمینی شهر، ایران

2 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوی جهان اسلام است.
روش: این پژوهش با بررسی کتابخانه‌ای در زندگی‌نامه، سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و وصیتنامۀ شهید و همچنین مصاحبه با افراد صاحبنظر و استفاده از نظر خبرگان نوشته شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی و ولایت فقیه، اراده‌ قاطع بر حاکمیت دین خدا در جهان، تکلیف‌شناسی و انجام وظیفه، ذوب در انقلاب بودن و جهت‌گیری‌ انقلابی و جهادی، سلوک معنوی و دوری از نفسانیت و خودخواهی، باور به کرامت انسان‌ها و شتافتن به کمک آنها، مقابله و مواجهه‌ با نظام سلطه، تدبیر، باور به داشته‌ها و اتکا به آن و ... از مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی است.
نتیجه‌گیری: مکتب سلیمانی مکتبی جامع و مانع و ثمره حرکت هدف‌دار، سنجیده، خستگی‌ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص حاج قاسم به سوی اهداف والا و الهی است. اکنون نوبت مسئولان و مدیران در سه قوه است که پایبند به مکتب سلیمانی باشند و با این سرمایه عظیم از گذرگاه‌های دشوار عبور کنند.

کلیدواژه‌ها