تبیین الگوی سبک‌ زندگی جِهادی (مطالعه موردی: وصیت‌‌نامه شهید قاسم سلیمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامعه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تببین الگوی سبک زندگی جهادی با استفاده از مطالعه موردی وصیت‌نامه شهید قاسم سلیمانی به منظور الگوسازی رسانه‌ای ایشان است
روش‌: این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد شهید سلیمانی در هر سه جنبه جهادیِ جهاد اکبر، جهاد اصغر و جهاد کبیر مصداق بارز انسانی وارسته است که در جنبه جهاد اکبر فردی است که هواهای نفسانی را با توجه به منش توحیدی خود دور ساخته و در عرصه جهاد اصغر سردار و فرمانده‌ای نامدار است که هدفی جز «فی سبیل الله» بودن نداشته است و تمام کردارش در راه رضای معبود بوده است در زمینه جهاد کبیر فردی هوشیار و بصیر است که هرگز اجازه نزدیک شدن دشمن به خود و نفوذ در او را نداد.
نتیجه‌گیری: سبک زندگی فرمانده‌ی مجاهد، شهید قاسم سلیمانی، به عنوان الگویی همه جانبه جهت تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز، در گام دوم انقلاب اسلامی است. به همین منظور وظیفه رسانه این است که با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد تنها در ایام سالگرد شهادت ایشان به جنبه های مختلف زندگی ایشان نپردازد؛ بلکه در طول سال به تناسب جنبه های مختلف زندگی ایشان را به عنان الگو معرفی کند.

کلیدواژه‌ها