ارائه سیاست‌های محتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه سیاست‌های محتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی است
روش: جهت احصای سیاست‌های حاکم بر تولیدات برخاسته از مکتب شهید سلیمانی، ابتدا از روش تحلیل مضمون و سپس از روش دلالت پژوهی استفاده شد. در ابتدا با تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری، مولفه‌های مکتب شهید سلیمانی استخراج شد. همچنین الگوی اثرگذاری محتوای رسانه بر مخاطب معرفی گردید. سپس با روش دلالت پژوهی از تلاقی معنادار این دو حوزه ی مکتب شهید سلیمانی و اثرگذاری رسانه، سیاست‌ها و اهداف حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی ارائه گردید.
یافته‌ها: سیاست‌های حاکم بر تولیدات برخاسته از مکتب شهید سلیمانی شامل 28 کلان سیاست است که در 7 دسته در قالب یک بازبینه (چک لیست) ارائه شده است تا با استفاده از آن، برنامه سازان و مدیران رسانه ملی به طراحی و ارزیابی طرح ها جهت تصویب و اثرسنجی تولیدات اقدام نمایند. در انتهای مقاله نیز نحوه به کارگیری اثرسنجی با محوریت بازبینه تولید شده بیان گردید.
نتیجه‌‌گیری: این سیاست‌ها و اهداف می‌تواند راهنمای برنامه‌سازان برای طراحی و مدیران سازمانی جهت ارزیابی طرح ها و نظارت بر تولیدات باشد. بنابراین در چهار مرحله طراحی محتوا، تصویب طرح تولیدات، اجرا و تولید اثر و در آخر ارزیابی محتوا باید تحقق این سیاست‌ها مورد تایید طراحان و مدیران سازمانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها