نویسنده = ندا رفیعی طاری
تعداد مقالات: 1
1. نشانه‌شناسی و نمادشناسی شخصیت شهید سلیمانی

دوره 2، 5-6، بهار و تابستان 1399، صفحه 112-132

ندا رفیعی طاری؛ محیا عبدیان