نویسنده = ندا رفیعی طاری
نشانه‌شناسی و نمادشناسی شخصیت شهید سلیمانی

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 112-132

ندا رفیعی طاری؛ محیا عبدیان