اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

شهاب اسفندیاری

دکترای نظریه انتقادی و مطالعات فیلم رئیس دانشگاه صداوسیما

esfandyariiribu.ac.ir

سردبیر

کمال اکبری

دکترای مدرسی معارف اسلامی دانشیار دانشگاه صدا و سیما

khojastehhasanyahoo.com

مدیر داخلی

عیسی زارعی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر پژوهش دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما

eazareigmail.com

کارشناس نشریه

زهرا سادات ریحانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی .

z.s.reyhani250gmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد ضابطی جهرمی

دکترای پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک استاد دانشگاه صداوسیما

azabetiiribu.ac.ir

احمد رضا معتمدی

دکترای فلسفه هنر دانشیار دانشگاه صدا و سیما

drmotamedigmail.com

سیدمجتبی رضوی طوسی

دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه صدا و سیما

razavitusiiribu.ac.ir

عزیزالله سالاری

دکترای فلسفه عرفان اسلامی دانشیار دانشگاه صدا و سیما

aminsalar66gmail.com

علی رجب زاده طهماسبی

دکترای پژوهش هنر دانشیار دانشگاه صداوسیما

ali_tahmasebihotmail.com

اصغر فهیمی فر

دکترای تاریخ و فلسفه هنر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

fahimifarmodares.ac.ir

شمس الله مریجی

دکترای اندیشه معاصر مسلمین دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

marijibou.ac.ir

سیدحسین شرف الدین

دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشیار موسسه امام خمینی

sharafqabas.net