تبیین تعاملات دین و رسانه با نگاهی به تربیت کودک

دوره 3، 9-10، شهریور 1400، صفحه 1-27

فاطمه محمدی سیجانی؛ داود رحیمی سجاسی


میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 11-28

نعمت اله کرم اللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ علیرضا پویا


کاربست آشنایی‌زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-46

مهدی داودآبادی


واقعیت مجازی و خیال در اندیشه ابن عربی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-66

عادل صادقی


الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 47-70

علیرضا پویا؛ محمدحسین کشکولی


بررسی شاخص‌های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-92

عبدالحمید اکبری


چگونگی اقتباس از متون عرفانی (تحلیل روایی رمان کیمیاگر)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 92-118

علی عباسی؛ غلام رضا یوسف زاده


گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-112

محمد دادسرشت


بررسی الگوی کنشگران از منظر گرماس در سه قصه قرآن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-142

محمدعلی خبری؛ مهدی جوزی


نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی «نون خ»از منظر اخلاق اسلامی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-171

سید محمدصادق مرکبی؛ روح الله ظریف


سخن نخست

دوره 1، 3-4، اسفند 1398، صفحه 1-1


سخن نخست

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 1-1


امکانات مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای دین

دوره 3، 11-12، بهمن 1400، صفحه 1-20

سید مسعود روستا؛ احمد علی سجادی صدر


تجلی آموزه توبه به مثابه کنش دراماتیک در پیرنگ اصلاح

دوره 4، 13-14، فروردین 1401، صفحه 1-26

رسول صادقی؛ غلام رضا یوسف زاده


تغییر الگوی استنباط در فقه رسانه

دوره 4، 15-16، آذر 1401، صفحه 1-28

علی نهاوندی


تحلیل گفتمان وصیت نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 2-18

یاسر بهشتی؛ هادی البرزی


مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوی جهان اسلام

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 19-46

حسن منافی؛ راضیه خادم الحسینی


تحلیل فرم نمایش مفهوم توکل و توسل در ژانر جنگ

دوره 3، 11-12، بهمن 1400، صفحه 21-45

هادی زهره کاشانی؛ سید حمید میرخندان