کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
روش در نقد فیلم براساس مبانی دینی

دوره 4، 13-14، فروردین 1401، صفحه 27-64

حمید میرخندان


بازتاب آموزه توحید در سریال‌ یوسف پیامبر

دوره 2، 7-8، اسفند 1399، صفحه 57-90

سید احسان عابدی؛ عادل صادقی


نشانه‌شناسی و نمادشناسی شخصیت شهید سلیمانی

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 112-132

ندا رفیعی طاری؛ محیا عبدیان


نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی «نون خ»از منظر اخلاق اسلامی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-171

سید محمدصادق مرکبی؛ روح الله ظریف