نویسنده = ������������������ ������ ��������
روش در نقد فیلم براساس مبانی دینی

دوره 4، 13-14، فروردین 1401، صفحه 27-64

حمید میرخندان


کاربست روایت و تکنیک در داکیو درام جهت انعکاس تاریخ انقلاب اسلامی

دوره 2، 7-8، اسفند 1399، صفحه 147-177

محمد علی شجاعی فرد؛ سید حمید میرخندان