تعداد مقالات: 33

1. ارتباط انسان و خدا؛ بازخوانی و بازتولید ارتباطیِ مفاهیم وحی و دعا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-34

سیاوش صلواتیان؛ حجت سلیم


2. میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 11-28

نعمت اله کرم اللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ علیرضا پویا


3. کاربست آشنایی‌زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-46

مهدی داودآبادی


4. واقعیت مجازی و خیال در اندیشه ابن عربی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-66

عادل صادقی


5. الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 47-70

علیرضا پویا؛ محمدحسین کشکولی


7. بررسی شاخص‌های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-92

عبدالحمید اکبری


8. چگونگی اقتباس از متون عرفانی (تحلیل روایی رمان کیمیاگر)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 92-118

علی عباسی؛ غلام رضا یوسف زاده


9. گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-112

محمد دادسرشت


10. بررسی الگوی کنشگران از منظر گرماس در سه قصه قرآن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-142

محمدعلی خبری؛ مهدی جوزی


12. نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی «نون خ»از منظر اخلاق اسلامی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-171

سید محمدصادق مرکبی؛ روح الله ظریف


13. سخن نخست

دوره 1، 3-4، اسفند 1398، صفحه 1-1


14. سخن نخست

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 1-1


17. تحلیل گفتمان وصیت نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 2-18

یاسر بهشتی؛ هادی البرزی


19. مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوی جهان اسلام

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 19-46

حسن منافی؛ راضیه خادم الحسینی


20. بایسته‌های تولیدات رسانه‌ای در راستای تبیین شخصیت حاج قاسم سلیمانی

دوره 1، 3-4، اسفند 1398، صفحه 26-68

سید محمدطاها حسینی مجد؛ عرفان شوردزی


23. بازتاب آموزه توحید در سریال‌ یوسف پیامبر

دوره 2، 7-8، اسفند 1399، صفحه 57-90

سید احسان عابدی؛ عادل صادقی


25. تحلیلِ گفتمان و ادبیات شهید سلیمانی

دوره 1، 3-4، اسفند 1398، صفحه 86-106

سید اسماعیل نیکپور