تعداد مقالات: 13
1. ارتباط انسان و خدا؛ بازخوانی و بازتولید ارتباطیِ مفاهیم وحی و دعا

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-34

سیاوش صلواتیان؛ حجت سلیم


2. میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی»

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-28

نعمت اله کرم اللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ علیرضا پویا


3. کاربست آشنایی‌زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-46

مهدی داودآبادی


4. واقعیت مجازی و خیال در اندیشه ابن عربی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-66

عادل صادقی


5. الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-70

علیرضا پویا؛ محمدحسین کشکولی


7. بررسی شاخص‌های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-92

عبدالحمید اکبری


8. چگونگی اقتباس از متون عرفانی (تحلیل روایی رمان کیمیاگر)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 92-118

علی عباسی؛ غلام رضا یوسف زاده


9. گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-112

محمد دادسرشت


10. بررسی الگوی کنشگران از منظر گرماس در سه قصه قرآن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-142

محمدعلی خبری؛ مهدی جوزی


12. نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی «نون خ»از منظر اخلاق اسلامی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-171

سید محمدصادق مرکبی؛ روح الله ظریف


13. بررسی شخصیت‌پردازی زن در سینمای دفاع مقدس (مطالعه موردی: فیلم «روزهای زندگی»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

فاطمه احمدی