کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تحلیل گفتمان هویت زن مسلمان در سریال پایتخت 6

دوره 3، 9-10، شهریور 1400، صفحه 81-111

نجمه تقوی؛ سید علی محمد رضوی


تحلیل گفتمان وصیت نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 2-18

یاسر بهشتی؛ هادی البرزی