نویسنده = هادی البرزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان وصیت نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دوره 2، 5-6، بهار و تابستان 1399، صفحه 2-18

یاسر بهشتی؛ هادی البرزی