نویسنده = ���������� ������ ��������
نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی «نون خ»از منظر اخلاق اسلامی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-171

سید محمدصادق مرکبی؛ روح الله ظریف