نویسنده = ������������������ ������ ��������
کاربست روایت و تکنیک در داکیو درام جهت انعکاس تاریخ انقلاب اسلامی

دوره 2، 7-8، اسفند 1399، صفحه 147-177

محمد علی شجاعی فرد؛ سید حمید میرخندان